Welkom bij

Wereldwinkel Leusden

Wij zoeken winkeliers 

Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afbeeldingsresultaat voor wereldwinkel leusden

 

Stichting Wereldwinkel Leusden is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die minimaal één dagdeel (4 uur) in de week in de winkel willen staan

Wij bieden u :

 • Een gezellige werksfeer
 • De gelegenheid tot een zinvolle tijdsbesteding en de mogelijkheid inhoud te geven en mee te werken aan de ontwikkeling van eerlijke handel
 • Kennismaking met producten en landen van herkomst
 • Middels cursussen, thema-avonden, vakblad, Nieuwsbrief en productinformatie de mogelijkheid deze kennis te verdiepen
 • Na een kennismakingsgesprek volgt een inwerkperiode, waarbij u door collega’s wordt begeleid

Waar staan wij voor:

Onze doelstelling is gericht op eerlijke handel, wat o.a. betekent:

 • Het voeren van mensvriendelijk beleid en zich in te zetten om mensen in de derde wereld een goede prijs en een waardige presentatie te bieden voor hun producten
 • Menswaardiger arbeidsomstandigheden bieden,
 • Een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen te bewerkstelligen
 • Erop toezien dat kinderen geen zware arbeid verrichten, maar wel de kans krijgen naar school te gaan
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen; waar mogelijk milieu - vriendelijk produceren, uit respect voor mens en milieu

Landen waar eerlijke handel mee gedreven wordt zijn o.a. Afrika, India, Indonesië, Mexico, Peru, Chili, Guatemala en Vietnam       

Wat wij van u verwachten is:

 • Een positieve inzet
 • Een klantvriendelijke houding
 • Het onderschrijven van de                                      

doelstelling van de Wereldwinkel

Voelt u zich aangesproken en wilt u ons team komen versterken?

Voor meer informatie of om zich aan te melden kunt u contact opnemen met Kees van der Hoek

              Coördinator P&O          Telefoon : 0654362594      e-mail    :jcvdhoek@wxs.nl   

Over Wereldwinkel Leusden (Stichting)

Verkoop van door eerlijke handel verkregen, bijzondere en originele producten uit verschillende culturen. Wereldwinkel Leusden ondersteunt met deze handel de producenten bij het opbouwen van een behoorlijk bestaan en ijveren voor een betere markttoegang van producten uit de ontwikkelingslanden.