Welkom bij

Wereldwinkel Leusden

Schenking voor fair trade samenwerking in Myanmar

 

Wereldwinkel Leusden heeft in 2016 een bedrag van 2000 euro geschonken aan stichting Sawahasa voor een project in Myanmar.

Stichting Sawahasa wil met dit project de samenwerking starten met kleinschalige en gemarginaliseerde producenten uit Myanmar. Na bijna een halve eeuw militaire dictatuur en onder invloed van de economische crisis zijn voorgenomen investeringen in Myanmar door landen uit de regio uitgesteld. Het ontbreken van economische hervormingen, het internationale isolement en tegenvallende oogsten hebben de afgelopen jaren de economische situatie verder verslechterd. Myanmar staat op de lijst van de VN van minst ontwikkelde landen. Desalniettemin trad in 2011 een nieuwe grondwet in werking, die formeel een einde maakte aan het militaire bestuur. Sindsdien is Myanmar langzaam opengesteld voor de buitenwereld en is er een langzame economische ontwikkeling gaande.

In de tweede helft van 2016 is Stichting Sawahasa het project gestart met de volgende doelen: (1) Het opzetten van de samenwerking met minder bevoorrechte handwerk producenten rondom Mandalay, Myanmar; (2) opleiden van drie lokale vertegenwoordigers tot fair trade experts; (3) opbouwen van een kantoor en opslagplaats; (4) vergroten van het bewustzijn over producenten en fair trade.

Meer informatie is te vinden op de website van Sawahasa.